quinta-feira, maio 25, 2006

Reflexo


Proposta pintar "In situ"
Distintas probas
Facultade Bellas Artes